Boyahane üretimleri boya programının belirlenmesi sonrasında başlar.

RhinoERP boya programı ile ilgili geliştirdiği planlama modülünde şirketinize uygun detayları belirler ve makineleri istasyon olarak atayarak, makineler bazında boya programının yapılmasını sağlar.

Boya programına göre boya iş emirleri oluşturulur ve işletmeye verilir.

Vardiya bazında boyahane üretim girişleri başlar.

RhinoERP işletmede kurulan bilgisayarlara operatörlerin veri girişi yapmasıyla, boya kazanları, ram makineleri gibi tekstil makinelerinin üretim performanslarının online takip edilmesini sağlar.

Barkod okuyucularla iş emirleri üzerinden bilgiler sisteme otomatik olarak aktarılır. Makinenin özelliklerine göre takip edilen bilgiler baz alınarak hız, sıcaklık, basınç, başlangıç bitiş süreleri, işlem gören ürünün mt ya da kg bilgileri gibi veriler sisteme kullanıcı yetkilerindeki düzenlemelerle girilir.

Üretim esnasında makine durdurulmuşsa, bu duruş sebepleri ve süreleri sisteme kaydedilerek sorun tespitlerinin netleştirilmesi ve verim artışı ile ilgili çalışmaların yapılabilmesi sağlanır.

Üretim iş emirleri haricinde laboratuvar renk çalışmaları için de iş emirleri düzenlenir. Boya makinelerinde laboratuvar işlemleri de takip edilmiş olur.

Üretim süreçlerinin anlık takip edilmesini sağlayan bu yaklaşım, yöneticilere yanlış başlayan işlemlere müdahele edebilme, işi durdurma ya da düzeltme imkanı verir.