RhinoERP amortisman ve sabit kıymet kayıtlarını, amortisman yöntemlerine (Azalan Bakiye, Normal Yöntem, Hızlandırılmış Amortisman) göre amortisman ayırma işlemlerini gerçekleştirir.

Esnek sabit kıymet grupları yapısı ile şirketinize özgü sınıflandırmalar yapılabilir. Sabit kıymet kartları her taşınmaz için ayrı oluşturulur.

Muhasebe ile entegre modüller kullanılarak ayrılmış amortismanın muhasebe fişleri otomatik oluşturulur.