RhinoERP şirket yapılarını çoklu şirket ve çoklu şube yapılarını dikkate alarak düzenler.

Tüm modüller birbiriyle online entegre çalışır. Böylece siparişten sevkiyata kadar tüm süreçler muhasebe modülünde gözlemlenir. Maliyet hesaplamaları aylık, haftalık ya da günlük otomatik hesaplanır.

En önemli yönetim araçları olan mali tablolar, kapsamlı detay ve özet seçimler içeren raporlarla desteklenir. Böylece karar destek sistemleri başarıyla uygulanır.

Gelir ve gider analizleri aylık, üç aylık veya seçilen tarih aralığında zengin rapor menüsünde listelenir. Aylık karşılaştırmalı gider analizlerini gözlemlemek mümkündür. Yönetim rapor başlıkları şöyledir:

 • Mizan muavin raporları
 • Banka hesap ekstreleri
 • Cari hesap analizleri
 • Kdv hareketleri
 • Çek ve Senet analizleri
 • Tahsilat raporları
 • Defter dökümleri
 • Günlük fiş dökümleri
 • Mevcut Denge Analizleri

Fatura

  • Alış, Satış, Alış İade, Satış İade
  • Perakende, Yurt İçi, Yurt Dışı
  • Sipariş, İrsaliye ilişkisi
  • Fiyat Farkı Alış Satış İade
  • Gider
Sabit Kıymet
 • Alış, Satış, Ek Maliyet, İade
Stok
 • Devir, Sayım, Sarf, Üretim, Depolar Arası Transfer
 • Barkod
 • RFID

Sebest Fiş

 • Açılış, Kapanış, Serbest Fiş

Çek Senet

  • Alacak Borç
  • Portföy, Tahsil, Ciro, Teminat, Karşılıksız, Kanuni Takip, Avukattaki
KDV
 • İndirilecek, Hesaplanan, Harektler
 • BA-BS

Maliyet

Ücret, Bordro, Avans

Prim

Bilanço, Gelir Gider, Mali Tablolar

Performans