Amacımız, üretim için bir araya getirilen faktörlerin planlanması, koordinasyonu ve kontrolüdür.

Üretim, işletmede pazarlama ve finans ile birlikte, şirketin stratejik planlarını gerçekleştirmede önemli rol oynar. İşletmenin birinci derecede önemli fonksiyonlarından biridir.

RhinoERP esnek yapısı ile siparişten sevkiyata kadar aktif bir üretim yönetimi hizmetini müşterilerine sunar. Gerçekleşen maliyetler, hammadde, işçilik, genel giderler dikkate alınarak farklı kurlar ve fiyat tiplerine göre aylık ya da haftalık hesaplanır. Ürün ağaçları yapısı şirketlerin ihtiyacına göre oluşturulur. Ürün reçeteleri ile tüketim miktar ve maliyetleri hesaplanır. Şirket ihtiyacına göre uyarlanan planlama modülleri ile başlayacak olan işin programı hazırlanır. Fason üretim, tamir, numune üretimi ya da siparişe istinaden yapılan üretimler için ayrı iş emirleri oluşturulur. İş emirleri ile sipariş, üretim ve tedarik süreçleri detaylı takip edilir. İstasyon olarak belirlenen makinelere tanımlanan bilgilerle, kapasiteye uygun şekilde üretim yapılıp yapılmadığı kontrol edilir. Kullanıcılar bazında belirlenen yetkiler ile kullanıcıların istenilen sınırlarda çalışması sağlanır. Bu kontrol ile personelin işlem yapma süreleri de gözlemlenebilir. Barkod okuyucuların kullanılması ile hızlı ve hatasız veri girişleri yapılması sağlanır. Sistem üzerinde depo ve raflar bazında stok takibi yapılabilir.

RhinoERP kapsamlı üretim raporları ile verim analizleri yapılmasını ve önlemler alınması gereken noktalarda yöneticileri uyararak kontrolün gerçekleşmesini sağlar.